Palīdzība / Formas / Kā norādīt, ka katrs respondents formu drīkst aizpildīt tikai vienreiz?

e-formas.lv: Aptaujas un formas Internetā! Bezmaksas anketas izveide, anketēšana, pētījumi.

atsauksmes