Aptaujas

Aptaujas

Darbinieku apmierinātības aptaujas ( skatīt piemēru )

Darbinieku apmierinātības aptaujas palīdz darba devējiem novērtēt un izprast darbinieku attieksmes, viedokļus, motivāciju un apmierinātību.

Tirgus izpētes aptaujas ( skatīt piemēru )

Tirgus izpētes aptaujas tiek izmantotas, lai izprastu pircēju uzvedību, vēlmes un vajadzības un plānotu mārketinga kampaņas.

Apmācību, semināru, kursu, konferenču novērtēšana ( skatīt piemēru )

Pēc apmācību, semināru, kursu vai konferenču beigām ieteicams aptaujāt pasākuma dalībniekus, lai noskaidrotu to, kuri pasniedzēji un tēmas auditorijai patika, vai dalībnieki bija apmierināti ar telpas iekārtojumu, tehnisko nodrošinājumu. Veicot šādas aptaujas, iespējams uzlabot turpmāko pasākumu kvalitāti un nodrošināt to, ka tie atbilst auditorijas vēlmēm.

Vadītāju aptaujas ( skatīt piemēru )

Vadītājiem domāta aptauja var palīdzēt novērtēt savu sniegumu tādās kategorijās kā "līderība", "stratēģiska plānošana", "zināšanu vadība", "procesu vadība" un identificēt stiprās un vājās puses.

Apmācību vajadzību noteikšana ( skatīt piemēru )

Apmācību vajadzību analīze tiek veikta, lai noskaidrotu, vai pastāv atšķirības starp vēlamo un esošo darbinieku snieguma līmeni un to, kādas apmācības ir nepieciešamas, lai vēlamais līmenis tiktu sasniegts. Apmācību vajadzību analīze palīdz uzņēmumam plānot apmācību budžetu.

Klientu apmierinātības aptaujas ( skatīt piemēru )

Labākais veids, kā noskaidrot, vai Jūsu klienti ir apmierināti ar Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem, ir pajautāt tiem. Aptaujā iespējams iekļaut jautājumus par produkta/pakalpojuma kvalitāti, cenu līmeni, apkalpošanu un citiem jautājumiem, kas ir svarīgi Jums un Jūsu klientiem.

360 grādu novērtēšana ( skatīt piemēru )

360 grādu metode sniedz iespēju katram darbiniekam iegūt atgriezenisko saiti par savu veikumu no sava vadītāja un citiem uzņēmuma darbiniekiem. Šī metode ļauj izprast darbinieka stiprās un vājās puses un adekvāti reaģēt.

ISO 9000 klientu aptaujas ( skatīt piemēru )

Ar aptaujas palīdzību iespējams noskaidrot, ko par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, mārketingu un personālu domā tā klienti un šos parametrus pieskaņot klientu vēlmēm.

Klientu servisa aptaujas ( skatīt piemēru )

Klientu servisa aptaujas palīdz noteikt, vai uzņēmuma klientu serviss apmierina klientu vēlmes un vajadzības. Izpratne par to, kā klienti jūtas, komunicējot ar Jūsu pārstāvētā uzņēmuma darbiniekiem, var palīdzēt uzlabot klientu servisu un sekmēt klientu lojalitāti.

Noslēguma intervija - aptauja ( skatīt piemēru )

Noslēguma interviju jeb aptauju parasti veic personāla daļas vadītājs, uzdodot jautājumus darbiniekam, kurš nolēmis pārtraukt darba attiecības ar uzņēmumu. Noslēguma intervijas mērķis ir noskaidrot, kā iespējams uzlabot darba apstākļus un "noturēt" darbiniekus. Mūsdienās gala intervija arvien biežāk tiek īstenota elektroniskas aptaujas formā.

e-formas.lv: Aptaujas un formas Internetā! Bezmaksas anketas izveide, anketēšana, pētījumi.

atsauksmes