Vadītāju aptauja


Zemāk ir minēti 40 izteikumi. Katram izteikumam, lūdzu, atzīmējiet atbildi, kas vislabāk atbilst Jūsu viedoklim (iespējamie atbilžu varianti: Pilnībā Nepiekrītu, Nepiekrītu, Ne piekrītu, Ne nepiekrītu, Nepiekrītu, Pilnībā nepiekrītu. Jūsu viedoklis ļaus mums izprast jomas, kurās visvairāk nepieciešamas izmaiņas.

 • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
  Uzņēmuma darbinieki zina uzņēmuma misiju (to, ko uzņēmums vēlas sasniegt)
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzņēmuma vadība vaicā uzņēmuma darbiniekiem to uzskatus
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzņēmuma vadība sniedz informāciju darbiniekiem par uzņēmumu, tā attīstību
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzņēmuma vadītāji veido vidi, kas palīdz darbiniekiem padarīt to darbu
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
  Darbinieki ir informēti par tām organizācijas plānu daļām, kas ietekmē to darbu.
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzņēmumā tiek iedrošināta jaunu ideju veidošanās (inovācijas)
  1
  2
  3
  4
  5
  Darbinieki zina, kā pateikt, ka to darbs rada progresu organizācijas plānu sasniegšanā
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzņēmums ir fleksibls un, vajadzību gadījumā, ātri spēj reaģēt uz pārmaiņām
  1
  2
  3
  4
  5
 • pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
  Mūsu darbinikiem ir atļauts pieņemt lēmumus, lai atrisinātu klientu problēmas
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki zina, kā pateikt, ka to veikums virza kopējo mērķu sasniegšanu
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki vaicā, vai to klienti ir apmierināti vai neapmierināti ar to darbu
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki regulāri vaicā, kas klientiem ir nepieciešams un kādas ir to vēlmes
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki zina, kas ir uzņēmuma nozīmīgākie klienti
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu
  Mūsu darbinieki zina, kas uzņēmumā notiek un kā uzņēmumam iet
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki saņem visu informāciju, kas nepieciešama, lai varētu paveikt darbu
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki zina, kā izmērīt to darba kvalitāti
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
  Mūsu darbinieki aktīvi vēlas sasniegt organizācijas izaugsmi
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu vadītāji un uzņēmums rūpējas par darbiniekiem
  1
  2
  3
  4
  5
  Gadījumā, ja darbinieki darbu veic teicami, tie saņem atzinību
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu vadītāji iedrošina un ļauj darbiniekiem attīstīt to profesionālās iemaņas
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki sadarbojas un strādā kā viena komanda
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
  Organizācijā ir skaidri definēti darba procesi
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki ir tiesības kontrolēt, mainīt un pielāgot savus darba procesus
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu organizācija ir sagatavota ārkārtas situācijām
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
  Mūsu organizācija ir sociāli atbildīga, rūpējas par vidi, kurā tā darbojas
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu organizācijā valda augsti standarti un ētika
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu organizācija vienmēr ievēro likumus un noteikumus
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu organizācija cenšas atbrīvoties no lietām, kas kavē organizācijas progresu
  1
  2
  3
  4
  5
  Organizācijas darbiniekiem ir piemērota izglītība un prasmes, lai veiktu darbu, kuru tie veic
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki zina organizācijas finansiālo stāvokli
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu uzņēmuma klienti ir apmierināt ar uzņēmuma darbinieku sniegumu
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieku saražotās preces un pakalpojumi atbilst visām noteiktajām prasībām un kritērijiem
  1
  2
  3
  4
  5
  Mūsu darbinieki uzskata, ka mūsu uzņēmums ir laba vieta, kur strādāt
  1
  2
  3
  4
  5