Pieteikšanās Vaiņodes vidusskolas salidojumam 4.05.2019.