2.kārtas reģistrēšanās skolēnu nodarbinātībai vasarā Kocēnu novadā

Kocēnu novada dome 2.kārtā aicina pieteikties darbam vasaras brīvlaikā skolēnus vecumā no 13 - 15 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvā teritorijā.

Lai pieteiktos darbam, skolēniem no 2017.gada 12.-19.jūnijam jāreģistrējas elektroniski www.kocenunovads.lv, līdztekus vietējā pagasta pārvaldē jāiesniedz arī aizpildīta pieteikuma anketa un ārsta izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai.

  • / / Kalendārs