Darbinieku apmierinātības aptauja


Lūdzu veltiet 10 minūtes, lai aizpildītu šo aptauju.
Aptauja ir anonīma. Konfidencialitāti garantējam!

 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Es saprotu organizācijas ilgtermiņa stratēģiju
  1
  2
  3
  4
  5
  Organizācijas vadītāji rūpējas par darbinieku labsajūtu
  1
  2
  3
  4
  5
  Organizācijas mērķi tiek adekvāti plānoti
  1
  2
  3
  4
  5
  Organizācijas vadība novērtē darbiniekus, kuri izrāda iniciatīvu
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Organizācijas iekšējā komunikācija noris pietiekami bieži
  1
  2
  3
  4
  5
  Esmu labi informēts par to, kāds ir organizācijas finanšu stāvoklis
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzskatu, ka varu uzticēties informācijai, kuru organizācija man sniedz
  1
  2
  3
  4
  5
  Organizācijā pret mani izturas kā pret cilvēku, nevis cilvēkresursu
  1
  2
  3
  4
  5
  Par labi padarītu darbu es saņemu atbilstošu atzinību
  1
  2
  3
  4
  5
  Personāla skaits ir pietiekams kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai
  1
  2
  3
  4
  5
  Kvalitāte ir organizācijas augstākā līmeņa prioritāte
  1
  2
  3
  4
  5
  Darba drošība ir organizācijas augstākā līmeņa prioritāte
  1
  2
  3
  4
  5
  Organizācijā valda sadarbības gars
  1
  2
  3
  4
  5
  Pret visiem darbiniekiem, neatkarīgi no dzimuma, reliģiskās pārliecības, uzņēmumā izturas vienādi
  1
  2
  3
  4
  5
  Es esmu apmierināts ar saviem kolēģiem
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Man patīk darbs, kuru es daru
  1
  2
  3
  4
  5
  Esmu pietiekami neatkarīgs, lai varētu pieņemt nepieciešamos lēmumus
  1
  2
  3
  4
  5
  Es uzskatu, ka mans darbs ir drošs
  1
  2
  3
  4
  5
  Es jūtu, ka mans darbs sekmē organizācijas mērķu sasniegšanu
  1
  2
  3
  4
  5
  Ja es izdaru darb ļoti labi, varu rēķināties, ka saņemšu piemaksu
  1
  2
  3
  4
  5
  Ja es izdaru darbu ļoti labi, varu rēķināties, ka tikšu paaugstināts
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzņēmumā noteiktie darbu gala termiņi ir reālistiski
  1
  2
  3
  4
  5
  Organizācijā es jūtos novērtēts
  1
  2
  3
  4
  5
  Es saskatu izaugsmes iespējas organizācijā
  1
  2
  3
  4
  5
  Es jūtu, ka strādāju komandā kopīga mērķa sasnieģsanai
  1
  2
  3
  4
  5
  Es vēlos parādīt labāku sniegumu un darīt vairāk, kā minēts manā darba aprakstā
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Darba apstākļi ir vērtējami kā labi
  1
  2
  3
  4
  5
  Telpā, kurā es strādāju, ir pietiekami gaišs
  1
  2
  3
  4
  5
  Telpā, kurā es trādāju, ir adekvāta temperatūra
  1
  2
  3
  4
  5
  Telpa, kurā es strādāju, ir tīra
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Mans vadītājs izturas pret mani godīgi
  1
  2
  3
  4
  5
  Mans vadītājs mani ciena
  1
  2
  3
  4
  5
  Mans vadītājs saka man, ja mans sniegums nav apmierinošs
  1
  2
  3
  4
  5
  Mans vadītājs labprātu uzklausa manu viedokli
  1
  2
  3
  4
  5
  Mans vadītājs palīdz man attīstīties un veikt manu darbu cik labi vien spēju
  1
  2
  3
  4
  5
  Es jūtu, ka varu uzticēties tam, ko mans vadītājs saka
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Mana alga ir atbilstoša tam, ko es daru
  1
  2
  3
  4
  5
  Kopumā ņemot, es esmu apmierināts ar organizācijas piedāvāto atlīdzību
  1
  2
  3
  4
  5
 • Citi jautājumi