SABIEDRĪBAS APTAUJAS ANKETA

Rīgas Vides Programmas 2011-2017 projekts

Labdien! Šī aptauja tiek veikta Rīgas Vides Programmas 2011-2017 projekta sabiedriskās apspriešanas ietvaros. Aptaujas mērķis ir noskaidrot rīdzinieku viedokli par tiem pasākumiem, kurus būtu nepieciešams iekļaut šajā programmā, lai Rīga kļūtu par zaļu pilsētu ar labu vides kvalitāti.

Rīgas Vides programmas 2011-2017 darba variants ir pieejams šajā interneta vietnē: http://www.rdpad.lv/uploads/Rigas_Vides_programma%201_redakcija.pdf

 • Lūdzam norādīt rajonu (piemēram - Teika, Purvciems, Iļģuciems, ...)
 • jāieraksta četri cipari • Lūdzu, atzīmējiet Jums atbilstošo atbildes variantu katram no pasākumiem
  Piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Nepiekrītu
  3.1. Jaunu dabas aizsargājamo teritoriju noteikšana
  3.2. Koku stādīšana
  3.3. Puķu un apstādījumu ierīkošana gar ielām un iekšpagalmos
  3.4. Jaunu zaļo skvēru veidošana
  3.5. Regulāra zāles pļaušana
  3.6. Aizliegums sēdēt zālājos Rīgas centra parkos
  3.7. Jaunu sabiedrisko tualešu ierīkošana
  3.8. Ūdens objektu malu un krastu sakopšana
  3.9. Dabas taku ierīkošana gar ūdens objektiem un meža parkos
  3.10. Peldvietu ierīkošana pilsētas centrā
 • (lūdzu, norādiet)
 • Lūdzu, atzīmējiet Jums atbilstošo atbildes variantu katram no pasākumiem
  Piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Nepiekrītu
  4.1. Iespēja nodot šķirotos atkritumus sava mājokļa tuvumā
  4.2. Degradēto, piegružoto teritoriju uzkopšana
  4.3. Veloceliņu un novietņu attīstība
  4.4. Personīgā autotransporta izmantošanas ierobežošana pilsētas centrā
  4.5. Bezizmešu transporta paplašināšana (piem., elektromobiļi, tramvaji. u.c.)
  4.6. Ielu mazgāšana un smilšu un putekļu savākšana
  4.7. Centrālapkures pieslēgumu paplašināšana
  4.8. Gaisa piesārņojuma samazināšana no mājokļiem ar individuālo apkuri
  4.9. Notekūdeņu no visiem mājokļiem centralizēta savākšana un attīrīšana
 • Lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus Jums atbilstošos variantus


 • Lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus Jums atbilstošos variantus
 • Lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus Jums atbilstošos variantus

 • Ja Jūs vēlaties piedalīties Rīgas Vides programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksmē un saņemt materiālus elektroniskā veidā, lūdzu sniedziet savu kontaktinformāciju.