Iesniegums par nekustamā īpašuma nomu

  • Iesnieguma adresāts (ja ir zināms)

  • Iesniedzēja kontaktinformācija

  • Dokumenta veids un saturs

  • Ziņas par nekustamo īpašumu,ko vēlas nomāt: