360 grādu novērtēšana


Šīs aptaujas mērķis ir palīdzēt darbiniekiem saprast to, kā tos uztver to kolēģi. Lūdzu, esiet godīgi savos vērtējumos!

 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne nepiekrītu, ne piekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Rīkojas, lai vienmēr nodrošinātu teicamu sniegumu
  1
  2
  3
  4
  5
  Ir lojāls uzņēmumam, kurā strādā
  1
  2
  3
  4
  5
  Uzņemas atbildību pat gadījumos, ja rodas problēmsituācijas
  1
  2
  3
  4
  5
  Sagaida, ka citu sniegums būs perfekts
  1
  2
  3
  4
  5
  Izvirza augstus standartus sev pašam
  1
  2
  3
  4
  5
  Izdara to, ko saka, ka izdarīs
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnība nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Dalās ar svarīgu informāciju, kas palīdz citiem kolēģiem
  1
  2
  3
  4
  5
  Pauž savas personīgās izjūtas gadījumos, kad tas veicina sapratni
  1
  2
  3
  4
  5
  Iedrošina citus izteikt domas par paša darba sniegumu
  1
  2
  3
  4
  5
  Atklāti atzīst savas kļudas
  1
  2
  3
  4
  5
  Aktīvi ieklausās citos
  1
  2
  3
  4
  5
  Vēlas mācīties un meklē veidus, kā uzlabot darba sniegumu
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Uzņemas iniciatīvu
  1
  2
  3
  4
  5
  Respektē citu vajadzības un tiesības
  1
  2
  3
  4
  5
  Nonākot grūtībās, meklē palīdzību
  1
  2
  3
  4
  5
  Spēj efektīvi plānot savu darbu
  1
  2
  3
  4
  5
  Izmanto "Es" un "Mēs", nevis "Viņi" izteiksmes formas
  1
  2
  3
  4
  5
  Skaidri prot formulēt savas gaidas un vajadzības
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne nepiekrītu, ne piekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Darbojas entuziastiski, lai sasniegtu izaicinošus mērķus
  1
  2
  3
  4
  5
  Vienmēr cenšas problēmām rast risinājumu
  1
  2
  3
  4
  5
  Lai pieņemtu lēmumus un izdarītu darbu, uzticas citiem
  1
  2
  3
  4
  5
  Piemīt optimisms
  1
  2
  3
  4
  5
  Prot neviltoti pateikties
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu
  Atbalsta citu inovatīvās idejas
  1
  2
  3
  4
  5
  Aktīvi meklē veidu, kā lietas izdarīt labāk
  1
  2
  3
  4
  5
  Idejas un koncepcijas īsteno dzīvē
  1
  2
  3
  4
  5
  Meklē idejas uzņēmuma tālakai attīstībai
  1
  2
  3
  4
  5
  Spēj sadzīvot ar pārmaiņām
  1
  2
  3
  4
  5
  Atbalsta saprātīga riska uzņemšanos
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Vai Jūs piekrītat apgalvojumam, ka mufini ir veselīgāki par kēksiem?
  1
  2
  3
  4
  5
  Vai piekrītat, ka, lai saglabātu veselību, cilvēkam katru dienu ir jāapēd vismaz viens ābols?
  1
  2
  3
  4
  5
  Vai Jūs būtu laimīgāks, ja Jūsu gaidas būtu mazākas?
  1
  2
  3
  4
  5
 • Pilnībā nepiekrītu Vairāk nepiekrītu kā piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Vairāk piekrītu kā nepiekrītu Pilnībā piekrītu
  Iesaistās dialogos un diskusijās, lai atrastu labāko risinājumu
  1
  2
  3
  4
  5
  Cenšas izprast citu atšķirīgos viedokļus
  1
  2
  3
  4
  5
  Spēj izmainīt savu viedokli gadījumā, ja tiek piedāvāta labāka alternatīva
  1
  2
  3
  4
  5
  Meklē kompromisu
  1
  2
  3
  4
  5
  Ņem vērā citu izjūtas un vajadzības
  1
  2
  3
  4
  5