Informācija medijiem

2009. gada 24. martā

SIA Vizzual papildina datu vadības sistēmu "E-formas" ar jaunām iespējām elektronisku aptauju veidošanai

SIA Vizzual ir papildinājis datu vadības sistēmu E-formas ar jaunām iespējām, kas ļauj izmantot E-formas ne tikai elektronisku formu, bet arī aptauju izveidei. Būtiskākie sistēmas papildinājumi ir iespēja izveidot aptaujas anketas, kas ietver Likerta jeb matricas skalu, kā arī iespēja izveidotās anketas integrēt jebkurā mājaslapā.

Likerta jeb matricas skala plaši tiek pielietota dažādu pētījumu veikšanā, lai novērtētu respondentu apmierinātību, piekrišanu un izteikumu nozīmīgumu. Izmantojot datu vadības sistēmu E-formas, lietotāji var izveidot Likerta skalas ar neierobežotu jautājumu un atbilžu variantu skaitu, kā arī norādīt dažādus papildus iestatījumus. Formu integrēšana padara iespējamu izveidotās aptaujas un formas dažu minūšu laikā ievietot jebkurā mājaslapā, tādejādi ļaujot aptaujās piedalīties ikvienam mājaslapas apmeklētājam. Ieviešot šos divus jauninājumus, datu vadības sistēma E-formas ir būtiski pietuvinājusies pasaules klases aptauju veidošanas rīkiem gan funkcionalitātes, gan tehnisko risinājumu ziņā.


E-formas ir tiešsaistes datu vadības sistēma, kas paredzēta informācijas ievākšanai un apkopšanai Interneta vidē. Sistēmu var izmēģināt ikviens bez maksas, reģistrējoties Interneta adresē www.e-formas.lv

E-formas izmanto dažādu nozaru uzņēmumi gan klientu, sadarbības partneru un darbinieku aptaujām, gan elektronisku formu izveidei ar mērķi ātri un vienkārši ievākt un apkopot informāciju.

Datu vadības sistēmu E-formas piedāvā SIA Vizzual.Informāciju sagatavoja:

Didzis Sprūds

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālists

SIA Vizzual

tel.: +371 26342817

didzis.spruds@e-formas.lv

e-formas.lv: Aptaujas un formas Internetā! Bezmaksas anketas izveide, anketēšana, pētījumi.

atsauksmes