Anketas atbilžu kategoriju veidošana

Atbilžu kategorijas, kuras tiek izmantotas strukturētajiem jautājumiem, veido klasifikācijas sistēmu. Izvēloties atbilžu kategorijas, ir jāievēro trīs principi: 1) atbilžu sarakstam ir jāietver visi iespējamie atbilžu varianti; 2) atbilžu kategorijām ir jābūt savstarpēji izslēdzošām un 3) nozīmju atšķirībai starp kategorijām ir jābūt lielākai, kā nozīmju atšķirībām vienas kategorijas ietvaros.

Jāietver visi iespējamie atbilžu varianti

Atbilžu sarakstam ir jāietver visi iespējamie atbilžu varianti. Ikvienam atbilžu variantam, kuru respondents varētu gribēt sniegt, ir jābūt ierindojamam kādā no atbilžu kategorijām.

Veidojot atbilžu grupas, ļoti ieteicams ir ietvert atbilžu variantu "cits variants" vai "cita atbilde".

Atbildēm jābūt savstarpēji izslēdzošām

Ir jāpanāk, ka respondents katru atbilžu variantu asociē ar unikālu kategoriju. Neviena atbilde nedrīkst iekļauties divās vai vairākās atbilžu kategorijās.

Atbildēm jāveido loģiska un atbilžu grupa

Kad atbildes tiek ietvertas atbilžu kategorijās, norādītajiem atbilžu variantiem būtu jāpiesaista atbildes, kuras ir līdzīgas viena otrai. Vajadzētu būt tā, ka atbildes, kuras ir būtiski atšķirīgas viena no otras, tiek norādītas atšķirīgas kategorijās. Ja šis noteikums neizpildās, iegūtie dati nebūs derīgi, vai vismaz to kvalitāte būs ievērojami zemāka.

Nepastāv likumi, kas pateiktu, kā jāveido atbilžu kategorijas, kas ir pietiekami atšķirīgas viena no otras - uzdevums ir saprast, kāds kategoriju nošķīrums būs derīgs gan aptaujas sponsoram, gan respondentam.

Jāizvēlas pareizais atbilžu variantu skaits

Izvēloties atbilžu kategoriju "ietilpību" un skaitu, labāk ir izvēlēties lielāku skaitu šaurākas kategorijas, jo, apstrādājot saņemtos datus, vajadzības gadījumā, tās būs iespējams apvienot. Turpretī, ja kategorijas ir pārāk plašas, veidi, kā saņemtās atbildes sašķirot pa šaurākām kategorijām, nepastāv.


  1. Alreck P.,Settle R. Survey Research Handbook (3rd Edition) - New York: McGraw-Hill/Irwin,2003.-110-115p

e-formas.lv: Aptaujas un formas Internetā! Bezmaksas anketas izveide, anketēšana, pētījumi.

atsauksmes